Jelena Lenka Příplatová

Jelena Lenka Příplatová

11:05 - 11:40Životopis

Jelena Lenka Příplatová vystudovala teoretickou a evoluční biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde se na Katedře filosofie a dějin přírodních věd věnuje studiu vlivu parazita Toxoplasma gondii na lidské chování a rozvoj duševních chorob, a rozličným tématům z oblasti evoluční psychologie. Momentálně je předsedkyní popularizační sekce Sisyfa zvané Pátečníci a členkou výboru spolku Ateisté ČR. Kromě vědecké činnosti se věnuje především popularizaci vědy.


Přednáška

Očkování a evoluce virulence

Pochopení problematiky očkování si žádá mnohem hlubších znalostí, nežli jen načtení seznamu přídatných látek a nežádoucích účinků v informačním letáku jednotlivých vakcín. Šíření nákazy, její závažnost, a potenciální rozvoj nebezpečných eidemií je závislý na mnoha dalších, obvykle neuvažovaných faktorech. Závisí například na způsobech přenosu původce infekčních chorob, ale i na vývoji nebezpečnosti daného mikroorganismu v závislosti na podmínkách, v nichž se šíří. V promořené populaci totiž může docházet k adaptaci patogenu na agresivnější "chování" vůči hostiteli (tedy nám), i k mutacím, které dále snižují účinek očkování i u dříve odolných jedinců. V přednášce se podíváme právě na tuto část faktorů a evolučních mechanismů, která se u laické diskuse o očkování obvykle opomíjí, ačkoli je při rozhodování o nutnosti povinného proočkování populace velice důležitá.


Comments

Popular posts from this blog

Jaromír Šrámek - (Ne)kvantové alternativní metody

Claire Klingenberg